۱۳ خرداد ۱۳۹۸

مراسم افطاری بنیاد

مراسم افطار بنیاد امرتات با مشارکت و همراهی گروه سرمایه گذاری امرتات و فروشگاه های زنجیره ای تازه بازار در شهر یزد و با حضور بیش […]
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

ماموریت ما چیست؟

ما معتقدیم آموزش و پرورش یک دارایی غیر قابل جبران و یک حق ضروری برای هر کودک است. ما این اعتقاد را با ارائه برنامه های […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

خوش آمدید

آموزش و پرورش چیزی بیش از یک حق ساده و حقوق بشر است. آموزش وسواد یک دارایی غیرقابل برگشت است که به عنوان یکی از موثرترین […]
همیاری