۱۳ خرداد ۱۳۹۸

ماموریت ما چیست؟

ما معتقدیم آموزش و پرورش یک دارایی غیر قابل جبران و یک حق ضروری برای هر کودک است. ما این اعتقاد را با ارائه برنامه های […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

خوش آمدید

آموزش و پرورش چیزی بیش از یک حق ساده و حقوق بشر است. آموزش وسواد یک دارایی غیرقابل برگشت است که به عنوان یکی از موثرترین […]
همیاری